loader

Recent Post

Downloads

  • PDF Download

Ngôn ngữ tự nhiên

Với sự tiến bộ không ngừng về mặt kỹ thuật, tốc độ xử lý, độ chính xác được cải thiện, xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã từng bước trở thành công nghệ giúp máy tính hiểu và giao tiếp với con người thông qua ngôn ngữ của chính chúng ta.

  • Phân tích văn bản bằng công nghệ máy học nhằm trích xuất, phân tích và lưu trữ văn bản
  • Đào tạo các mô hình tùy chỉnh máy học chất lượng cao mà không cần một dòng mã nào
  • Áp dụng hiểu biết ngôn ngữ tự nhiên (NLU) cho các ứng dụng có API ngôn ngữ tự nhiên
Tính năng chính

Những tính năng nổi bật

Phân tích cú pháp

Trích xuất mã thông báo và câu, xác định các phần của bài viết và tạo cây phân tích cú pháp cho mỗi câu.

Phân tích cảm xúc

Phân tích và hiểu tổng thể các cảm nhận, cảm xúc hoặc tình cảm, thái độ được thể hiện trong một khối văn bản.

Phân tích thực thể

Xác định các thực thể trong tài liệu — bao gồm biên lai, hóa đơn và dán nhãn theo các loại như ngày tháng, người sử dụng

Phân loại nội dung

Phân tích tài liệu và trả về danh sách các danh mục nội dung áp dụng cho văn bản được tìm thấy trong tài liệu.

Ứng dụng NLP

Chatbots/ Trợ lý ảo

Chúng tôi ứng dụng NLU để hiểu ý nghĩa đầu vào của người dùng. Chúng tôi tập trung vào khả năng đọc hiểu của máy, yêu cầu chatbot hiểu nội dung văn bản. Ứng dụng NLU giúp chúng tôi hiểu biết nhiều hơn về văn bản và phân loại nó thành những nội dung thích hợp.

Screen Shot 2021-08-10 at 3.48.22 PM

Đăng ký nhận tin tức