loader
Mô tả công việc:
 • Phụ trách các thủ tục tuyển dụng, bao gồm việc thu thập các yêu cầu tuyển dụng.
 • Phát triển và đăng quảng cáo tuyển dụng lên các kênh khác nhau.
 • Tìm kiếm và sàng lọc các hồ sơ đạt yêu cầu, sắp xếp phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn.
 • Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu tuyển dụng nhân sự, đảm bảo các dữ liệu được cập nhật.
 • Cầu nối giữa doanh nghiệp với các ứng viên tiềm năng.
 • Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự theo yêu cầu.
 • Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ và cộng đồng. Hỗ trợ phát triển các kế hoạch truyền thông nhân sự.
 • Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.
 • Đề xuất các ý tưởng để củng cố tinh thần đồng đội và sự hài lòng, gắn bó của nhân viên đối với công ty.

trình độ chuyên môn:

 • Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành công nghệ thông tin.
 • Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về thị trường lao động phần mềm tại Đà Nẵng là điểm cộng.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp cá nhân.
 • Đáng tin cậy, nhiệt tình, tự định hướng, chủ động, định hướng chi tiết, kiên nhẫn, lấy con người làm trung tâm.
 • Kỹ năng thiết kế, nhiếp ảnh là một điểm cộng lớn.
 • Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đồng thời cũng có thể làm việc hoặc nghiên cứu độc lập.
 • Có tiếng Anh là một lợi thế.