loader

Recent Post

Downloads

  • PDF Download

Thị giác máy tính

Tìm hiểu thông tin chi tiết từ hình ảnh của bạn với công nghệ thị giác máy tính hoặc sử dụng các mô hình API Vision được đào tạo trước để phát hiện cảm xúc, hiểu văn bản và hơn thế nữa.

  • Sử dụng công nghệ máy học để hiểu hình ảnh của bạn với độ chính xác dự đoán hàng đầu trong ngành
  • Đào tạo các mô hình học máy phân loại hình ảnh theo nhãn tùy chỉnh của bạn
  • Phát hiện các đối tượng và khuôn mặt, đọc chữ viết tay và xây dựng siêu dữ liệu hình ảnh có giá trị
Tính năng chính

Những tính năng nổi bật

Nhận hiện văn bản đánh máy

Sử dụng OCR và tự động nhận dạng ngôn ngữ trên các văn bản đã được đánh máy hoặc in ấn.

Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

So sánh ảnh với hình ảnh trong danh mục sản phẩm của bạn và trả về danh sách tương ứng

Nhận diện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt và các thuộc tính trên khuôn mặt (Nhận dạng khuôn mặt không được hỗ trợ)

Phát hiện các thực thể web

Tìm các sự kiện tin tức, biểu trưng, quảng cáo và các hình ảnh tương tự trên web.

Ứng dụng thị giác máy tính

Tìm kiếm sản phẩm hình ảnh

Khách hàng có thể tìm các sản phẩm mà họ quan tâm thông qua hình ảnh và tìm kiếm trực quan các danh mục sản phẩm 

Screen Shot 2021-08-10 at 3.17.12 PM
Phân loại tài liệu

Truy cập thông tin hiệu quả bằng cách sử dụng các API Thị giác máy tính và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân loại, trích xuất và làm phong phú tài liệu.

Screen Shot 2021-08-10 at 11.28.45 AM

Đăng ký nhận tin tức