Xây dựng mối quan hệ cá nhân hóa giữa chính quyền và người dân

Tự động gửi thông báo và trả lời các yêu cầu dịch vụ công của người dân thông qua nền tảng Facebook Messenger và Zalo một cách tiện lợi.

Thông báo ngay lập tức

Gửi thông báo đến tất cả người dân thông qua mạng xã hội nhanh chóng

Tra cứu tiện lợi

Tra cứu các thông tin cá nhân trực tiếp trên Facebook Messenger và Zalo

Giải đáp thông tin tự động

Cung cấp các câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi của người dân dựa trên kịch bản có sẵn

Nền tảng tạo chatbot uy tín với hơn
0 K+
Tin nhắn mỗi ngày
0 +
Tổ chức, doanh nghiệp
0 K+
người dùng/tháng
Liên hệ tư vấn ngay